100% oryginalne produkty! Darmowa dostawa od 280zł

logo fmprodukty.pl
logo fmprodukty.pl

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: ZDAJKA Plewiska, ul. Dojazd 19 , NIP: 7773262591, tel. 727943163, adres email: sklep@fmprodukty.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. W przypadku nie podania danych potrzebnych do realizacji zamówienia (e-mail, numer telefonu) klient bierze pełną odpowiedzialność za przesyłkę. która nie podlega reklamacji. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Reklamacji nie podlegają produkty otwarte lub naruszone w jakikolwiek sposób.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić produkt jedynie pełnowartościowy, który jest oryginalnie zapakowany i ofoliowany oraz nie nosi śladów użytkowania.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres email: sklep@fmprodukty.pl.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi wartość zamówionego towaru bez kosztów dostawy.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą;
 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 6. Zwracany towar należy wysłać na adres: ul. Dojazd 19 62-064 Plewiska. Po zweryfikowaniu przesyłki zwrot pieniędzy za towar nastąpi w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki ponosi kupujący będący konsumentem (nie przyjmowane będą przesyłki pobraniowe).

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Polityka Prywatności

 1. Administrator danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są przez: ZDAJKA Paulina Twardowska z siedzibą w Plewiska, ul. Dojazd 19 62-064, NIP: 7773262591, tel. 727943163, adres email: sklep@fmprodukty.pl, zwanego dalej „Administratorem”, który jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz nam w trakcie korzystania z naszej strony i w trakcie zawierania transakcji zakupu. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane związane z płatnościami oraz adres IP. Przetwarzamy te dane w celu:
 • realizacji umowy zakupu,
 • odpowiedzi na Twoje zapytania,
 • marketingu naszych produktów i usług,
 • analizy ruchu na stronie za pomocą narzędzi Google Ads.
 1. Twoje prawa Zgodnie z RODO masz prawo:
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pliki cookies Nasz Sklep używa technologii „cookies”, które pomagają dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Możesz wyłączyć lub ograniczyć użycie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
 2. Bezpieczeństwo danych Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, dostępem osób nieuprawnionych oraz innymi przypadkami niezgodnego z prawem przetwarzania.
 3. Podmioty przetwarzające Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w tym firmom kurierskim, dostawcom systemów IT oraz firmom odpowiedzialnym za analizę ruchu na stronie, ale tylko w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Tobą oraz w celach analizy i marketingu.
 4. Zmiany w polityce prywatności W razie potrzeby aktualizacji polityki prywatności, dokonamy stosownych zmian na tej stronie.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk pustyWróć do sklepu